Tijdens het opstellen van een nieuwe factuur kunt u aangeven of het een periodieke factuur betreft. De factuur wordt dan automatisch aangemaakt en verzonden volgens het door u gekozen schema.

Wij bieden de volgende vooraf-gedefinieerde schema’s:

  • Dagelijks
  • Wekelijks
  • Maandelijks
  • Elk kwartaal
  • Half jaarlijks
  • Jaarlijks

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid uw eigen schema in te stellen.

Einddatum: Optioneel. U kunt een einddatum specificeren, bijvoorbeeld het einde van het contract of lidmaatschap. Zodra deze datum bereikt of overschreden is stopt de automatische facturatie.

Aangepast schema: U kunt uw eigen schema maken, bijvoorbeeld de 3e van elke maand tussen maart en augustus. Of elke 2 weken, maar alleen in de maanden januari, april, juli en oktober.

Voor meer informatie over variabele data in uw periodieke facturen klikt u hier.

Screen Shot 2013-09-07 at 17.54.28